1911 – 1937

1911 | 1915 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 |
1924 | 1927 | 1928 | 1930 | 1931 | 1933 | 1934 | 1935 | 1937 |
1911

 • pracę patriotyczno-wychowawczą rozpoczęła tajna drużyna skautowa im. Bartosza Głowackiego; w 1915 dokonano aresztowań członków drużyny, pod zarzutem przygotowania zbrojnego powstania
 • ruch skautowy na terenie Pruszkowa ma bardzo duży wpływ na utworzenie tajnych drużyn skautowych w Warszawie

1915

 • w bursie dla chłopców powstała męska drużyna harcerska im. T. Zana; jej drużynowym i organizatorem był Mieczysław Pieniążek

1917

 • powstała Męska Drużyna Bursowa im. Tadeusza Kościuszki

1918

 •  w listopadzie zawiązano Pogotowie Młodzieży, którego celem była pomoc w utrzymaniu ładu i porządku bezpieczeństwa publicznego w ówczesnej Polsce;
  do służby przystąpili harcerze drużyn: im. T. Zana, im. T. Kościuszki i im. H. Dąbrowskiego; głównymi organizatorami byli: Mieczysław Pieniążek, Bronisław Chajęcki, Zygmunt Wojtulowicz i Władysław Grabowski

1919

 • w lipcu Stanisław Ciszewski założył I Pruszkowską Drużynę Harcerską im. R. Traugutta; w okresie powakacyjnym funkcję drużynowego pełnił Kazimierz Pawłowski
 • na przełomie lat 1919 i 1920 powstało w Pruszkowie wiele nowych burs i schronisk, które poszerzały działalność opiekuńczą, przyczyniając się do rozwoju harcerstwa; organizacją życia harcerskiego w drużynach bursowych zajął się Oskar Żawrocki

1920

 • Oskar Żawrocki zorganizował i został dowódcą pruszkowskiego ochotniczego plutonu harcerskiego, liczącego 24 osoby

1921

 • 7 lutego powstał Hufiec Pruszków, który obejmował Pruszków-Żbików, Milanówek, Włochy i Utratę; Komendantem Hufca mianowano hm. Oskara Żawrockiego.
  W skład Hufca weszły:
  >> I Pruszkowska Drużyna Harcerska im. R. Traugutta,
  >> II Pruszkowska Drużyna Harcerska im. T. Kościuszki,
  >> III Pruszkowska Drużyna Harcerska im. T. Zana,
  >> V Pruszkowska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego,
  >> I Utracka Drużyna im. S. Czarnieckiego,
  >> I Limanowska Drużyna Harcerska im. B. Głowackiego,
  >> I Ożarowska Drużyna Harcerskiego im Ks. Jóżefa Poniatowskiego,
  >> Oddział Brwinów im. T. Kościuszki,
  Hufiec liczył 280 harcerzy
 • 20 marca gen. J. Haller wręczył 17-tu pruszkowskim harcerzom odznakę Ochotniczego Korpusu Ochrony Państwa
 • drużynowym III Pruszkowskiej Drużyny Harcerskiej im. T. Zana i Z-cą Komendanta Hufca zostaje Aleksander Kamiński

1922

 • powstała IV Pruszkowska Drużyna Harcerska im. S. Batorego
 • po raz pierwszy zorganizowano Harcerską Akcję Letnią (w Pieninach,
  na Wileńszczyźnie, w  Poznańskim i koło Łomży)

1923

 • wystąpiły kłopoty kadrowe w I PDH; nowym drużynowym został Jerzy Anczykowski; zmieniono patrona drużyny, na którego wybrano Stefana Czarnieckiego;
  w drużynie powstała kilkuosobowa orkiestra dęta – jej chluba; była to pierwsza harcerska orkiestra w Polsce.

1924

 • dalszy rozwój harcerstwa męskiego w Pruszkowie; w samym Pruszkowie działa sześć drużyn:
  >> I Pruszkowska Drużyna Harcerska im. S. Czarnieckiego,
  >> II Pruszkowska Drużyna Harcerska im. T. Kościuszki,
  >> III Pruszkowska Drużyna Harcerska im. T. Zana,
  >> IV Pruszkowska Drużyna Harcerska im. H. Dąbrowskiego,
  >> V Pruszkowska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego,
  >> VI Pruszkowska Drużyna Harcerska im. S. Batorego

1925

 • na łamach miesięcznik „Echo Pruszkowskie” A. Kamiński podał, że Hufiec liczy 150 harcerzy
 • powstała VIII Pruszkowska Drużyna Harcerska im. Nieznanego Żołnierza
 • Komendantem Hufca został hm. Aleksander Kamiński

1927

 • rok 1927 minął pod hasłem sportu; w szkołach Zana i Bursach Pruszkowskich organizowano liczne zawody sportowe, podczas których rywalizowali między sobą harcerze z całego Hufca
 • Komendantem Hufca został phm. Jerzy Anczykowski

1928

 • nastąpiła likwidacja zakładów wychowawczych, co spowodowało zmniejszenie ilośći drużyn z dziewięciu do dwóch (I i VIII), a liczby harcerzy z około 300 do 70; czyniono w tym roku przygotowania do II Zlotu Narodowego

1930

 • z nakazu Komendy Chorągwi, Komenda Hufca Pruszków zmieniła numery swoich drużyn;  1 PDH na 14 MDH im. Stefana Czarnieckiego a VIII PDH na 80 Mazowiecką Drużynę Harcerską im. Ks. Józefa Poniatowskiego.

1931

 • powstała 22 MDH im. S. Czarnieckiego

1933

 • z inicjatywy 14 MDH powstała 139 MDH im. Zawiszy Czarnego
 • 14 MDH zorganizowała obóz w Filipowie
 • powstała 71 MDH im. Tadeusza Kościuszki

1934

 • obóz 14 MDH w Murzasichlu; harcerze współuczestniczyli tam wraz ze strażą pożarną w akcji przeciwpowodziowej; na ognisku harcerskim kończącym obóz, wójt Murzasichla nałożył na czapkę drużynowego muszelki – tak narodziła się w tej drużynie tradycja noszenia muszelek na otoku rogatywki
 • 22 MDH, 71 MDH i 139 MDH zorganizowały wspólny obóz koło Filipowa na pojezierzu Suwalskim

1935

 • zlot w Spale; uczestniczyło w nim 70 harcerzy z Pruszkowa, z trzech drużyn :
  14 MDH, 71 MDH i 80 MDH

1937

 • zewnętrzna działalność drużyn nie była tak widoczna jak  w poprzednich latach, ale drużyny nadal prężnie działały